Nowe funkcje w Sellizer #8 - zarządzanie rolami i uprawnieniami oraz udostępnianie plików w zespole

Last modified on: May 4, 2020

Wierzymy, że gdy chodzi o potrzeby i przyjęte zasady działania, zespół zespołowi nierówny. Wychodzimy więc naprzeciw nawet tym najbardziej wymagającym indywidualnym potrzebom i przedstawiamy nowości w Sellizer: 

  1. moduł zarządzania rolami i uprawnieniami w zespole
  2. moduł udostępniania plików w obrębie zespołu

Zobacz, jak Sellizer dopasowuje się do Ciebie, aby praca Twojego zespołu sprzedażowego była jeszcze bardziej efektywna, a zarządzanie nim - wygodniejsze.

Moduł zarządzania rolami i uprawnieniami w zespole

Od teraz, Twój zespół sprzedażowy w Sellizer może mieć strukturę stworzoną całkowicie przez Ciebie - tak, by idealnie oddawać sposób organizacji Twojego zespołu. Nowy moduł Organizacja pozwala Ci na dowolne dostosowywanie ról i uprawnień poszczególnych członków. Uprawnienia i role, jakie możesz przydzielać poszczególnym członkom swojego zespołu możesz wybierać albo spośród predefiniowanych opcji, albo stworzyć ich spersonalizowany zestaw, także osobny dla każdego z kont.

Sellizer nie ogranicza Cię ani w przypadku ilości wykorzystania ról, które chcesz nadać poszczególnym użytkownikom (więcej niż jeden administrator w zespole? nie ma problemu!), ani w przypadku zakresu uprawnień - każdy z członków Twojego zespołu może posiadać inne, indywidualne ustawienia konta.

Moduł udostępniania plików w obrębie zespołu

Nowe możliwości zarządzania dokumentami pozwalają administratorowi oraz każdemu członkowi zespołu posiadającemu takie uprawnienie na udostępnianie plików zarówno całej organizacji, jak i jedynie wybranym osobom. Oprócz szybkiej i wygodniej wymiany plików, dodatkowo możesz sprawdzić, który z członków zespołu jest właścicielem danego pliku oraz ilu osobom został on udostępniony. 

Powyższe funkcje są dostępne we wszystkich pakietach, także w okresie testowym. Sprawdź je już dziś!

Załóż konto testowe

Przetestuj Sellizera za darmo przez 14 dni